Kontakt

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace
Školní 661
691 10 Kobylí

tel. 519 431 147

e-mail: skola@zskobyli.cz

datová schránka: z9vmnif

IČ 63402939
DIČ CZ63402939
číslo účtu: 1381792359/0800


Mgr. Vlastimil Janda     PhDr. Marta Pešová          Ing. Ilona Vykydalová
ředitel školy                     zástupkyně ředitele školy   zástupkyně ředitele školy pro věci provozní
mobil: 776 203 505         mobil: 734 319 060              mobil: 734 319 061                                                                                                                                       ivykydalova@zskobyli.cz


Školní jídelna                 Lucie Otáhalová, vedoucí školní jídelny
mobil: 606 727 491          mobil: 606 727 681, lotahalova@zskobyli.cz


Školní družina
mobil: 606 727 691


 

Mgr. Vlastimil Janda ředitel školy vjanda@zskobyli.cz
PhDr. Marta Pešová zástupkyně ředitele školy mpesova@zskobyli.cz
PhDr. Jarmila Borovičková    tř. uč. 7.B  jborovickova@zskobyli.cz
Mgr. Vít Damborský  tř. uč. 8.A vdamborsky@zskobyli.cz 
Mgr. Alena Hochová  tř. uč. 1. třídy ahochova@zskobyli.cz 
Mgr. Marie Jandová  tř. uč. 7.A mjandova@zskobyli.cz 
Mgr. Jitka Šaňková  vyučuje na 2. stupni jsankova@zskobyli.cz
Mgr. Petr Horáček  vyučuje na 2. stupni phoracek@zskobyli.cz 
Mgr. František Kynický  tř. uč. 8.B fkynicky@zskobyli.cz 
Mgr. Jana Lovečková  tř. uč. 6.B jloveckova@zskobyli.cz 
Mgr. Bedřiška Marečková  tř. uč. 5. třídy bmareckova@zskobyli.cz 
Mgr. Markéta Otáhalová  tř. uč. 9.A otahalova@zskobyli.cz 
Mgr. Zdeňka Pálenská  tř. uč. 3. třídy zpalenska@zskobyli.cz 
Mgr. Alena Sovadinová  tř. uč. 6.A asovadinova@zskobyli.cz 
Mgr. Miroslava Šubíková  tř. uč. 2. třídy msubikova@zskobyli.cz 
Mgr. Světlana Tesáková  tř. uč. 4. třídy stesakova@zskobyli.cz 
Mgr. Jarmila Tomková  vyučuje na 2. stupni jtomkova@zskobyli.cz
Mgr. Petra Vojtěšková  tř. uč. 9.B pvojteskova@zskobyli.cz 
Michaela Černá  asistent pedagoga mcerna@zskobyli.cz
Andrea Rusňáková  vedoucí vychovatelka arusnakova@zskobyli.cz
Hana Kučerová  vychovatelka ŠD hkucerova@zskobyli.cz
Blanka Vaculíková  vychovatelka ŠD bvaculikova@zskobyli.cz
Bc. Pavlína Brúčková  vychovatelka ŠD pbruckova@zskobyli.cz
Martina Dvořáková  asistent pedagoga mdvorakova@zskobyli.cz
Petra Skácelová  administrativní pracovnice skola@zskobyli.cz
Ladislav Otáhal  školník lotahal@zskobyli.cz

Pověřenec

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro naši ZŠ bude od 25. května 2018 vykonávat pan:

 

jméno:             RNDr. Leoš Vejpustek

mobil:             725 935 553

e-mail:             manazer@hustopecsko.net

Základní škola Kobylí

Základní škola Kobylí je úplná základní škola, kterou navštěvují žáci z Kobylí, Bořetic, Brumovic, Morkůvek, Velkých Pavlovic a Vrbice.

Kontakty

Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace

Školní 661
691 10 Kobylí

tel.: +420 519 431 147
e-mail: skola@zskobyli.cz

všechny kontakty na jednotlivé pracovníky

Spolupracujeme s:
Obec Kobylí Město Hustopeče MAS Hustopečsko Portál Jmk pro školy